Grand Hyatt Chendu

Place : Chendu, China    Designer : Tony Chi Associates-NY